Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ năm - 24/11/2022 21:21 793 0
Trong những năm gần đây, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị Bình Phước đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, góp phần tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Nghiệm thu đề tài “Nâng cao năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho học viên các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước”
Nghiệm thu đề tài “Nâng cao năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho học viên các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước”
           Xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giảng viên nâng cao nhận thức, ý thức về trách nhiệm, năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch.  Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Phước ban hành Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 11/7/2019; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia ban hành Kế hoạch số 10-KH/HVCTQG ngày 24/7/2019 và Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG ngày 24/9/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Trường Chính trị Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/TCT ngày 25/10/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và khẳng định đây là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và học viên trong nhà trường.
           Quán triệt tinh thần ấy, các khoa đã triển khai đến từng giảng viên rà soát, bổ sung, chỉnh sửa giáo án theo hướng tăng cường kết hợp giảng dạy kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ với việc tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong những tiết thao giảng, dự giờ đối với giảng viên, Hội đồng Khoa học đều xem xét, đánh giá việc đưa các nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình soạn, giảng của giảng viên. Quá trình xây dựng câu hỏi, tình huống phục vụ thảo luận, thi hết phần, thi tốt nghiệp... các khoa cũng đã nỗ lực giúp học viên tiếp cận, nhận diện, nhận định, đánh giá, xử lý những luận điểm có tính sai trái, thù địch và định hướng đấu tranh, phản bác.
          Thực tế cho thấy, với đặc điểm về lứa tuổi, về trình độ, về vị trí công tác, kinh nghiệm sống…, đa số các đối tượng học viên của Trường có sự quan tâm khá sâu sắc, hứng thú cao với những nội dung kiến thức có tính chiến đấu, những vấn đề gai góc phát sinh trong cuộc sống và công tác, những luồng dư luận xã hội có tính phản biện đa chiều…Khi có được sự định hướng đúng đắn trên cơ sở lập trường của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì ý thức chính trị, tư tưởng của học viên được củng cố, nâng cao, góp phần tích cực vào hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
          Bên cạnh đó, nhà trường đã bổ sung nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình, kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm; khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng cách ưu tiên phê duyệt các đề tài khoa học, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên môn, bài nghiên cứu... có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
           Trường Chính trị Bình Phước đã xây dựng chuyên mục “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên “Thông tin Lý luận và Thực tiễn” với hàng chục bài viết được đăng. Chuyên mục “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường đã đăng gần 30 bài viết. Định kỳ hàng quý, nhà trường đều lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào trong chương trình các buổi sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ, đoàn thể.
          Trong năm 2020, Trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Nâng cao năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho học viên các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị  - Hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước”. Năm 2021, 2022 khoa Xây dựng Đảng xây dựng mô hình “Góp phần lan toả văn hoá đọc - mỗi tháng 01 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, qua việc nghiên cứu các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với quá trình trao đổi, thảo luận, cán bộ, giảng viên hiểu biết sâu sắc hơn về nguồn gốc ra đời, giá trị lịch sử và thời đại của từng tác phẩm; đồng thời chỉ ra cách thức vận dụng nội dung của các tác phẩm vào quá trình giảng dạy. Năm 2021, 01giảng viên của trường đã đạt giải trong cuộc thi viết chính luận “ Bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.
          Thấy rõ được tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, với thái độ nghiêm túc, tự giác, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Bình Phước đã từng bước nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, rèn luyện thêm những kỹ năng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu, chưa có nhiều bài viết chất lượng cao, kỹ năng thực hiện các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường chưa thật sự đồng đều..., đặt ra những vấn đề cần quan tâm, đó là: Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần tiếp tục quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp, trong đó chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giảng viên; quan tâm công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối với cán bộ, giảng viên cần xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là hoạt động thường xuyên, gắn bó mật thiết với nhiệm vụ chuyên môn, để từ đó, trong mỗi bài giảng, bài viết đều phải ý thức sâu sắc, chuyển tải hợp lý, khéo léo đến người học kiến thức, kỹ năng, tinh thần, thái độ đúng đắn, cần thiết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Tác giả bài viết: Lương Thị Hồng Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay3,050
  • Tháng hiện tại89,096
  • Tổng lượt truy cập7,716,050
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây