Tra cứu đề tài
Năm 2023
1

Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo - bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: CN. Cù Trong Tuấn Thành viên: CN. Hoàng Thanh Minh - VNPT Bình Phước; CN. Phạm Hải Thu - Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Phước; CN. Nguyễn Văn Dự - Trung tâm CNTT và truyền thông tỉnh Bình Phước; ThS. Trịnh Thị Hồng; CN. Đỗ Thị Chuyên; CN. Thái Quảng Thanh; Thư ký: ThS. Đàm Thị Kim Hương Số: QĐ số 628-QĐ/TCT, ngày 01/12/2023 Năm: 2023 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

2

Thực trạng và giải pháp thực hiện phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: ThS. Lê Trọng Đức Thành viên: CN. Trần Thị Quỳnh; ThS. Nguyễn Thu Hà; KS. Nguyễn Văn Tạo; CN. Vũ Văn Đán; CN. Nguyễn Đức Thắng; Thư ký: ThS. Dư Thị Oanh Số: QĐ số 700-QĐ/TCT, ngày 29/12/2023 Năm: 2023 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

3

Sự biến tướng trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay qua khảo sát thực tế ở huyện Bù Đăng, huyện Bù Đốp, thành phố Đồng Xoài và giải pháp xử lý

Chủ nhiệm: ThS. Phan Anh Trà Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh; ThS. Ngô Hoàng Kiệt; ThS. Nguyễn Kim Dự; CN. Đoàn Thị Quế Chi; CN. Lê Thị Ngọc Hiền; ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền; CN. Nguyễn Thị Vân Hương; CN. Thái Bình Trọng; Thư ký: ThS. Hoàng Thị Hoà Số: Quyết định số 649-QĐ/TCT ngày 13/12/2023 Năm: 2023 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

4

Đời sống tinh thần của công nhân sinh sống trên địa bàn thành phố Đồng Xoài

Chủ nhiệm: Trần Thị Quỳnh Thành viên: Vũ Minh Thanh; Hoàng Thị Thanh ; Hoàng Thị Phương Nhung ; Nguyễn Thị Bảo Thoa ; Lê Trọng Đức ; Lê Thị Thoan ; Ngô Duy Bình ; Trần Bá Lợi ; Thư ký Lê Thị Ngọc Hiền Số: QĐ số 627-QĐ/TCT, ngày 01/12/2023 Năm: 2023 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Năm 2022
5

Công tác hòa giải ở cơ sở về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước - Qua thực tiễn tại huyện Chơn Thành và huyện Đồng Phú

Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Hạnh Dung - Trưởng khoa NNPL Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Khuyến, CN. Đỗ Thị Chuyên, CN. Đỗ Thị Kim Chi, CN. Phạm Thị Hồng Chiên, CN. Võ Thị Hồng Cúc, CN. Nguyễn Nguyên Hoàng, Thư ký: ThS. Nguyễn Minh Huệ - Khoa Nhà nước và Pháp luật. Số: QĐ 586-QĐ/TCT ngày 10/11/2022 Năm: 2022 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

6

Phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị tại tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: ThS. Ngô Hoàng Kiệt - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh,ThS. Nguyễn Kim Dự,CN. Trần Thị Quỳnh,ThS. Vũ Minh Thanh, CN. Lê Thị Ngọc Hiền, CN. Đoàn Thị Quế Chi, Ông Nguyễn Văn Phượng,Thư ký: ThS. Phan Anh Trà Số: QĐ số 585-QĐ/TCT, ngày 10/11/2022 Năm: 2022 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

7

Phát triển phong trào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cấp cơ sở tỉnh Bình Phước hiện nay từ thực tiễn các huyện Chơn Thành, Bù Gia Mập và thành phố Đồng Xoài

Chủ nhiệm: CN. Dư Thị Oanh – Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng Thành viên: CN. Vũ Hữu Hải, CN. Trần Thị Hiền, CN. Nguyễn Thành Long, ThS. Đỗ Thị Thu Trang,ThS. Bùi Viết Trung - Khoa Xây dựng Đảng,Thư ký: ThS. Lương Thị Hồng Vân Số: số 584/QĐ/TCT ngày 10/11/2022 Năm: 2022 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

8

Văn hoá công sở các cơ quan hành chính cấp cơ sở ở tỉnh Bình Phước hiện nay (từ thực tiễn ở Thành phố Đồng Xoài, huyện Hớn Quản và huyện Đồng Phú)

Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Thanh Thành viên: ThS. Lê Trọng Đức, ThS. Vũ Minh Thanh, CN. Đoàn Thị Quế Chi, CN. Phạm Minh Triều, Trương Văn Nga, ThS. Trần Phạm Thị Phương Thảo,Thư ký: CN. Trần Thị Quỳnh Số: QĐ số 587-QĐ/TCT, ngày 10/11/2022 Năm: 2022 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

9

Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Tất Thành - Phó Hiệu trưởng Thành viên: ThS. Lương Thị Hồng Vân; ThS. Phạm Xuân Quyền; CN. Dư Thị Oanh ; ThS. Nguyễn Minh Huệ; Thư ký: ThS. Bùi Viết Trung Số: QĐ 490-QĐ/TCT ngày 18/10/2022 Năm: 2022 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

10

Cẩm nang xử lý tình huống dành cho cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Thuyên - Hiệu trưởng Thành viên: ThS. Trần Tuyết Minh ; ThS. Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan ; ThS. Nguyễn Thị Khuyến; ThS. Lương Thị Hồng Vân; ThS. Bùi Viết Trung ; ThS. Đàm Thị Kim Hương ; TS. Vũ Trung Kiên; CN. Lã Thị Thu Hương; ThS. Lê Ngọc Tân Số: 1477-QĐ-UBND Năm: 2022 Cấp độ: Cấp tỉnh Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Năm 2021
11

Chất lượng lao động của đội ngũ công nhân ở các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước hiện nay

Chủ nhiệm: CN. Trần Thị Quỳnh - khoa Lý luận cơ sở Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh; CN. Ngô Hoàng Kiệt; ThS. Nguyễn Kim Dự; CN. Đoàn Thị Quế Chi; CN. Hoàng Thị Phương Nhung; CN. Vũ Thanh Đoan; CN. Trần Bá Lợi; CN. Nguyễn Thế Hoan; Thư ký: ThS. Vũ Minh Thanh Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 436-QĐ/TCT, ngày 10/11/2021 Năm: 2021 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ Tải về

12

Thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Quyền - Ginagr viên khoa Xây dựng Đảng Thành viên: ThS. Đỗ Tất Thành; ThS. Lương Thị Hồng Vân; ThS. Đỗ Văn Thành; CN. Đậu Thị Phương Anh; CN. Vũ Hữu Hải; Thư ký: CN. Thái Quảng Thanh Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 526-QĐ/TCT, ngày 16/12/2021 Năm: 2021 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ Tải về

13

Giải pháp giữ gìn và phát huy văn hóa của người S’Tiêng ở tỉnh Bình Phước hiện nay

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn kim Dự - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh; CN. Ngô Hoàng Kiệt; CN. Trần Thị Quỳnh; ThS. Vũ Minh Thanh; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu; CN. Thái Quảng Thanh; Thư ký: CN.Đoàn Thị Quế Chi Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 540-QĐ/TCT, ngày 24/12/2021 Năm: 2021 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ Tải về

14

Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay

Chủ nhiệm: ThS. Lê Trọng Đức - giảng viên khoa nhà nước và Pháp luật Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm ;ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu ; ThS. Nguyễn Thu Hà ;ThS. Nguyễn Đức Cử; Thư ký: TS.Hoàng Thị Thanh Số: Số Quyết định công nhận đề tài: 541-QĐ/TCT ngày 24/12/2022 Năm: 2021 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ Tải về

Năm 2020
15

Công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Phước giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: ThS. Vũ Minh Thanh Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh; CN. Ngô Hoàng Kiệt; ThS. Nguyễn Kim Dự; CN. Đoàn Thị Quế Chi; CN. Trần Thị Quỳnh (Thư ký) Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 440-QĐ/TCT, ngày 09/12/2020 Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

16

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm phần V.2 Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, chương trình TCLLCT - HC tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Minh Huệ Thành viên: ThS. Lương Thị Hồng Vân; ThS. Bùi Viết trung; ThS. Nguyễn Thị Khuyến (Thư ký) Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 472-QĐ/TCT, ngày 18/12/2020 Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

17

Nâng cao năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho học viên các lớp TCLLCT - HC tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: ThS. Bùi Viết Trung Thành viên: ThS. Đỗ Tất Thành; ThS. Lương Thị Hồng Vân; ThS. Phạm Xuân Quyền; CN. Vũ Hữu Hải; ThS. Nguyễn Minh Huệ; CN. Thái Quảng Thanh; CN. Đỗ Văn Duyên; CN. Dư Thị Oanh (Thư ký) Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 471-QĐ/TCT, ngày 18/12/2020 Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

18

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân ở các phường tại thành phố Đồng Xoài

Chủ nhiệm: ThS. Hà Văn Kiên Thành viên: ThS. Trần Thị Hạnh Dung (Thư ký); ThS. Lê Trọng Đức; CN. Cù Trọng Tuấn Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 58-QĐ/TCT, ngày 14/4/2020 Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Năm 2019
19

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nhiệm phần I. 1, Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Ninh Thành viên: CN. Ngô Hoàng Kiệt; ThS. Nguyễn Kim Dự; ThS. Vũ Minh Thanh; CN. Đoàn Thị Quế Chi; CN. Trần Thị Quỳnh Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 525-QĐ/TCT, ngày 20/12/2019 Năm: 2019 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

20

Xây dựng bộ câu hỏi và hướng giải quyết dùng trong thảo luận phần I. 1- Những vấn đề cơ của chủ nghĩa Mác – Lênin Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Bình Phước hiện nay

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Ninh Thành viên: CN. Ngô Hoàng Kiệt; ThS. Nguyễn Kim Dự; ThS. Vũ Minh Thanh Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 524-QĐ/TCT, ngày 20/12/2019 Năm: 2019 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

21

Xây dựng bộ câu hỏi tình huống trong giảng dạy phần III.1, chương trình TCLLCT-HC tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Hạn Dung Thành viên: ThS. Hà Văn Kiên; ThS. Lê Trọng Đức; CN. Đỗ Thị Chuyên - Thư ký Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 532-QĐ/TCT, ngày 25/12/2019 Năm: 2019 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

22

Công tác phát triển Đảng viên là người dân tộc thiểu số của các đảng bộ xã ở tỉnh Bình Phước giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Khuyến Thành viên: ThS. Bùi Viết Trung; CN. Nguyễn Minh Huệ; CN. Đỗ Thị Chuyên; CN. Nguyễn Thị Bảo Thoa Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 531-QĐ/TCT, ngày 25/12/2019 Năm: 2019 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

23

Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm phần V.1, chương trình TCLLCT-HC

Chủ nhiệm: ThS. Lương Thị Hồng Vân Thành viên: ThS. Nguyễn Thanh Thuyên; ThS. Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan; CN. Dư Thị Oanh; CN. Vũ Hữu Hải; ThS. Phạm Xuân Quyền Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 530-QĐ/TCT, ngày 25/12/2019 Năm: 2019 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Năm 2018
24

Hoạt động của Đại biểu HĐND cấp xã tại thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước – Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm: ThS. Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan Thành viên: ThS. Nguyễn Thanh Thuyên; ThS. Lê Trọng Đức; CN. Phạm Thị Như; CN. Cù Trọng Tuấn; CN. Khuất Việt Hương; CN. Nguyễn Thị Hà Giang; CN. Trịnh Thị Hương; Thư ký Khoa học Đàm Thị Kim Hương Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 734/QĐ-SKHCN, ngày 25/6/2019 Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí tỉnh) Lĩnh vực: Chính trị

Năm 2017
25

Chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, ấp ở huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước hiện nay

Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Khuyễn Thành viên: ThS. Bùi Viết Trung – PTK Xây dựng Đảng CN. Đỗ Thị Thúy – Ban Tổ chức Tỉnh ủy CN. Đặng Thị Bích Nguyệt – Ban Tổ chức tỉnh ủy ThS. Lê Minh Thành – Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Bù Gia Mập CN. Nguyễn Minh Huệ - Giảng viên khoa Xây dựng Đảng – Thư ký Số: Quyết định giao đề tài số 203/QĐ-TCT, ngày 25/7/2017 Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị

26

Xây dựng các tình huống dùng để thảo luận và giảng dạy phần nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở trong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: Ths. Lương Thị Hồng Vân Thành viên: CN. Vũ Hữu Hải – PTK. Dân vận Đ/c Mạc Văn Huấn – Tỉnh Đoàn Bình Phước CN. Dư Thị Oanh – Giảng viên Khoa Dân vận – Thư ký Số: Quyết định giao đề tài số 203/QĐ-TCT, ngày 25/7/2017 Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị

27

Xây dựng bộ câu hỏi có tính chất tình huống và hướng giải quyết dung trong thảo luận phần I.1. chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính ở trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Ninh Thành viên: CN. Ngô Hoàng Kiệt - CN. Nguyễn Kim Dự - ThS. Vũ Minh Thanh Số: Quyết định giao đề tài số 203/QĐ-TCT, ngày 25/7/2017 Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

28

Tập bài giảng phần III.1. Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Thuyên Thành viên: ThS. Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan - ThS. Lê trọng Đức – ThS. Trần Thị Hạnh Dung –ThS. Hà Văn Kiên Số: Quyết định giao đề tài số 203/QĐ-TCT, ngày 25/7/2017 Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị

29

Nâng cao chất lượng hiệu quả xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.

Chủ nhiệm: ThS. Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan Thành viên: Ths. Nguyễn Thanh Thuyên - Ths. Lê Trọng Đức - Ths. Hà Văn Kiên - Ths Trần Thị Hạnh Dung - Ths.Trịnh Thị Hồng - CN. Nguyễn Thu Hà - Thư ký đề tài: Đàm Thị Kim Hương. Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí tỉnh) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Năm 2016
30

Nâng cao chất lượng giảng dạy Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Ninh Thành viên: Lương Thị Hồng Vân - Lê Trọng Đức - Vũ Minh Thanh - Nguyễn Kim Dự - Đàm Thị Kim Hương Số: 527/QĐ-TCT Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay13,596
  • Tháng hiện tại167,532
  • Tổng lượt truy cập7,545,281
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây