Phát huy vai trò của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Phước trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ tư - 01/07/2020 21:56 1.966 0
Nghị quyết số 35 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khẳng định: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân…
      Trước những âm mưu, phương thức ngày càng phức tạp, tinh vi và những hậu quả từ hoạt động phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị của các thế lực thù địch đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Nghị quyết Trung ương 5 khóa X khẳng định: “cần triển khai khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vụ cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta…” . Như vậy, cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng đòi hỏi cần được tiến hành trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều phương thức, với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau.
      Với chức năng cơ bản là “tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương” , hệ thống Trường Chính trị có vai trò quan trọng trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó nòng cốt là đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Chính vì lẽ đó, trong Hướng dẫn số 475- HD/HVCTQG-TCT ngày 24/9/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chỉ rõ một trong những nội dung cần chú ý là: “ Định hướng, tổ chức thực hiện các giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của giảng viên, học viên tham gia tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” .
      Tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, đội ngũ giảng viên của nhà trường cơ bản được đào tạo chính quy, chuyên sâu các chuyên ngành chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng… với trên 70% giảng viên đạt trình độ sau đại học. Đội ngũ giảng viên được trang bị kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, có nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, về những vấn đề chính trị - xã hội, có lập trường tư tưởng vững vàng đã và đang đảm nhiệm hầu hết các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường. 
      Qua những bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, học viên được truyền đạt những kiến thức lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Trên cơ sở đó, học viên hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, hiểu được bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cũng như sức sống của nó trong thời đại ngày nay. Đó chính là cơ sở lý luận cơ bản, nền tảng để hình thành bản lĩnh chính trị, tư tưởng, phương pháp tư duy khoa học trong nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn, giúp hình thành những kỹ năng, thái độ cần thiết cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong quá trình nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên còn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch qua các hoạt động nghiên cứu khoa học như thực hiện các đề tài nghiên cứu, các bài viết đăng tải trên báo chí, cổng thông tin điện tử…
Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Bình Phước trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, cần quan tâm đến các vấn đề sau:
      Về phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường: trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  “là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền” , Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  trong hoạt động của đội ngũ giảng viên nhà trường bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp. 
      Cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiệm vụ giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin cho học viên. Quán triệt tốt vấn đề này sẽ góp phần định hướng rõ ràng mục tiêu giảng dạy lý luận chính trị trong Trường Chính trị. Mục tiêu này phải được đặt xuyên suốt từ trong chương trình đào tạo, nội dung và phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả người học. Trên cơ sở đó, việc học tập lý luận chính trị không chỉ được tiếp nhận một chiều mà phải có sự so sánh, đấu tranh phê phán để khẳng định những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời đặt ra nhiệm vụ tiếp tục bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin cho phù  hợp với điều kiện, hoàn cảnh mới. Đồng thời, cần có những hình thức khen thưởng thích hợp nhằm động viên, khuyến khích  đội ngũ giảng viên tích cực tham gia hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  
      Về phía đội ngũ giảng viên: bản thân mỗi giảng viên cần nắm vững những quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phải xem đây là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trường Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, gắn bó mật thiết với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi giảng viên. Trong mỗi tiết giảng bài, thảo luận, mỗi đề thi, kiểm tra, trong mỗi bài viết, mỗi nội dung nghiên cứu đều cần phải ý thức sâu sắc, chuyển tải hợp lý, khéo léo đến học viên những kỹ năng, kiến thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 
      Để làm được điều ấy, mỗi giảng viên phải không ngừng tích lũy kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, mỗi giảng viên phấn đấu trở thành tấm gương về trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, không hoang mang dao động trước mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam./.
 

Tác giả bài viết: Bùi Viết Trung - Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay2,810
  • Tháng hiện tại88,856
  • Tổng lượt truy cập7,715,810
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây