Cần đấu tranh chống luận điểm sai trái “chủ nghĩa Mác – Lênin không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam”

Chủ nhật - 29/12/2019 21:18 1.181 0
Kể từ ngày thành lập đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 89 năm hình thành phát triển. Trong suốt quá trình ấy, Đảng luôn gắn bó với dân tộc, phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc, cho tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Ngày nay, đất nước ta đã vươn lên tầm cao mới, sánh vai với bạn bè quốc tế chính là nhờ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, chỉ lối.
Trong quá trình điên cuồng chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch luôn nhắm đến việc loại bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin bằng nhiều phương thức như: tách biệt mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thần thánh hóa, để loại bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, rồi tiếp theo là loại bỏ tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng ta; kêu gọi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thực hiện bạo loạn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Vì thế có quan điểm sai trái cho rằng: Việc du nhập chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam là nguyên nhân của mọi tai họa, đưa đất nước vào vòng tăm tối, trì trệ([1]).
Lịch sử đã chứng minh: kể từ ngày thành lập đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua  89 năm hình thành phát triển. Trong suốt quá trình ấy, Đảng luôn gắn bó với dân tộc, phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc, cho tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Ngày nay, đất nước ta đã vươn lên tầm cao mới, sánh vai với bạn bè quốc tế chính là nhờ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, chỉ lối. Nhờ có chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam soi rọi đường lối cách mạng Việt Nam mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại, làm cho đất nước ta phát triển phát triển không ngừng, đó là lý do mà Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: học chủ nghĩa Mác – Lênin là học ở lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin, hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin phải hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu theo lôgic và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin phải sáng tạo, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mỗi nước. Chủ nghĩa Mác – Lênin là khoa học mở, đòi hỏi các đảng cộng sản và công nhân quốc tế phải bổ sung, phát triển trong hoạt động thực tiễn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác – Lênin có lập trường cách mạng triệt để; có quan điểm khoa học, nhân văn, xuất phát từ thực tiễn, phát hiện ra quy luật và làm theo quy luật; có phương pháp biện chứng. Thực tiễn lịch sử chứng minh: Chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam đã giải quyết được những vấn đề lớn cho cách mạng Việt Nam, chỉ ra con đường cứu nước và giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản. Chủ nghĩa Mác – Lênin là một nhân tố đưa đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930, chấm dứt 72 năm khủng hoảng về đường lối cứu nước của dân tộc.
Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đều có một điểm chung là bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn; sự kế thừa, phát triển tư tưởng của C.Mác - Ph.Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh là sự liên kết tư tưởng không thể tách biệt hay nói khác là nằm trong cùng một lôgic tư tưởng. Chúng ta phải khẳng định: C.Mác, Ph.Ăngghen có công đặt nền móng lý luận chống chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, kế thừa trí tuệ nhân loại, phát hiện ra nhiều quy luật, tính quy luật, đưa ra nhiều dự báo về tương lai tươi đẹp của xã hội loại người, vì mục đích giải phóng toàn diện con người. Đến thời điểm lịch sử của V.I. Lênin, trên cơ sở kế thừa phát triển tư tưởng C.Mác - Ph.Ăngghen, V.I. Lênin đã đưa ra lý luận chống chủ nghĩa đế quốc, đưa chủ nghĩa xã hội từ khoa học trở thành hiện thực với sự thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917; đề xướng cải cải cách chủ nghĩa xã hội trên cơ sở đưa ra chính sách kinh tế mới “NEP”, vì mục tiêu giải phóng con người.
Trên cơ sở kế thừa, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng sáng tạo vào Việt Nam, Hồ Chí Minh đưa ra lý luận chống chủ nghĩa thực dân, phát hiện ra quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phương pháp cách mạng dĩ bất biến ứng vạn biến. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy mà Đảng ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, được nhân dân ủng hộ, tin theo.
Như vậy, quan điểm sai trái, thù địch nêu trên cần phải đấu tranh loại bỏ; kiên định lý tưởng cách mạng, kiên trì thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội; quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chế độ và bảo vệ nhân dân.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hà Nội, 2016. Tr 28 – 34.
          2. Ban Tuyên giáo Trung ương: Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, Tr.99.
3. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
                   
 
[1] Ban Tuyên giáo Trung ương: Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, Tr.99.

Tác giả bài viết: Vũ Hữu Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thuocladientu
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay8,245
  • Tháng hiện tại142,681
  • Tổng lượt truy cập7,520,430
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây