Định hướng tuyên truyền tháng 10/2019

Thứ sáu - 04/10/2019 04:29 984 0
1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị các ngành, địa phương, đơn vị trong tháng 9, phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2019.

2. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trong tháng:

- Kỷ niệm 143 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876-01/10/2019).

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019).

- Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Trọng Tấn (01/10/1914-01/10/2019).

- Ngày truyền thống các cơ quan đảng: Kỷ niệm 89 năm Ngành Tổ chức xây dựng đảng (14/10/1930 – 14/20/2019), Kỷ niệm 89 năm công tác Dân vận (ngày 15/10/1930 – 15/10/2019), Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2019), Kỷ niệm 71 năm ngành Kiểm tra đảng (26/10/1948 -26/10/2019).

- Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019).

- Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019).

- Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 -10/10/2019).

- Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2019).

- Kỷ niệm 58 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/1961 – 04/10/2019).

- Kỷ niệm 28 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10/1991-01/10/2019).

- Kỷ niệm 23 năm ngày Khuyến học Việt Nam (10/10/1996 - 10/10/2019).

- Kỷ niệm 15 ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004- 13/10/2019).

- Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập chi bộ Phú Riềng Đỏ (28/10/1929-28/10/2019).

3. Tiếp tục tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về những hoạt động vi phạm của Trung Quốc trên Biển Đông.

4. Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 201-KH/TU, ngày 04/9/2019 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các danh mục các dự án công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kế hoạch số 194-KH/TU, ngày 11/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

6. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Quy định số 195-QĐi/TW, ngày 8/6/2019 của Ban Bí thư “Về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng”.

7. Tuyên truyền, quán triệt Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 09/9/2019 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước gắn với triển khai thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy “triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030” và các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác đối ngoại của tỉnh, của địa phương. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; công tác đối ngoại quốc phòng và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng. Tuyên truyền biển, đảo; biên giới; đối ngoại Nhân dân.

8. Tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia (theo Kế hoạch số 212/KH-UBND, ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh).

9. Tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luạt giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh” (theo Kế hoạch số 214/KH-UBND, ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh).

10. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” năm 2019; về “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” (theo Kế hoạch 203/KH-UBND, ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh).

11. Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (theo Báo cáo số 222/BC-UBND, ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh).

12. Tập trung tuyên truyền cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; về phong trào thi đua theo chuyên đề “Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính” tỉnh Bình Phước từ năm 2019 - 2020 (theo Kế hoạch số 136/KH-UBND, ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh); về thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn và xóa 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo” trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 (theo Kế hoạch số 159/KH-UBND, ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh).

13. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, về công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo, chú trọng thông tin, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tập thể cá nhân điển hình làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc (theo Kế hoạch số 197-KH/TU, ngày 17/7/2019 của Tỉnh ủy).

14. Tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa”; biểu dương các cơ quan, đơn vị không mua sắm, sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị (theo Công văn số 3168-CV/TU, ngày 09/9/2019 của Tỉnh ủy “về tăng cường chống rác thải nhựa”).

15. Tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh).

 16. Tuyên truyền tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET (sẽ kết thúc vào ngày 30/12/2019); Giải báo chí về chủ đề “văn hóa ứng xử” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019 - Giải Búa liềm vàng; Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Giải báo chí khoa học công nghệ tỉnh Bình Phước lần thứ I/2019. Tuyên truyền cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2 (2018 - 2020).

17. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống thiên tai năm 2018; bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; xâm hại tình dục trẻ em; dịch bệnh (trong đó có sốt xuất huyết); phòng, chống đuối nước, tai nạn lao động; ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ lao động, sản xuất.

18. Thông tin, tuyên truyền các nội dung được cung cấp, phản hồi tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí, Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 10/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trên đây là một số định hướng tuyên truyền tháng 10/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đề nghị ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh, các cơ quan trong khối tuyên truyền, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các tổ công tác của ngành tuyên giáo triển khai thực hiện tốt. Định hướng này tiếp tục được bổ sung khi có tình hình mới phát sinh hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên./.

 

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thuocladientu
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay8,245
  • Tháng hiện tại142,326
  • Tổng lượt truy cập7,520,075
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây