Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chủ nhật - 14/03/2021 23:16 2.778 0
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.Tổ chức này được coi là vườn ươm đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
       Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã thấy rõ tầm quan trọng của lực lượng thanh niên và việc xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên - đội dự bị tin cậy của Đảng. Vì vậy, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất (10/1930), Trung ương Đảng đã thông qua “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”, đặt nền móng cho sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản.
      Thực hiện Án nghị quyết tháng 10/1930 về công tác thanh niên của Trung ương Đảng, các cơ sở Đoàn được xây dựng trên hầu hết các địa phương cả nước, nhưng hệ thống tổ chức của Đoàn vẫn chưa thống nhất và Đoàn chưa có sinh hoạt riêng. Trước tình hình đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai diễn ra tại Sài Gòn từ ngày 20 - 26/3/1931 do Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì, đã dành nhiều thời gian bàn về công tác xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ cần kíp mà Đảng phải làm, trong đó có việc phải nhanh chóng thành lập tổ chức Đoàn. Nghị quyết Hội nghị nêu rõ: “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn, Đảng cần kíp đánh tan cái thái độ hờ hững lãnh đạm với vấn đề đó. Lập tức các đảng bộ địa phương phải mau mau tổ chức những ủy viên tổ chức ra Đoàn, đốc xuất cho chi bộ tổ chức; tổ chức cơ quan báo chương về việc vận động của Đoàn và phải chỉ đạo cho các chi bộ mới thành lập của Đoàn bắt đầu hoạt động trong quần chúng thanh niên... Trong một thời gian ngắn ngủi tới đây, đảng bộ các địa phương phải gây ra cơ sở của Đoàn...”.
      Sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương được hình thành. Ngay sau khi thành lập, Đoàn TNCS Đông Dương đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, xuất hiện nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô – Viết Nghệ Tĩnh, xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh, hy sinh vì Tổ quốc, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Từ đó, Đoàn Thanh niên trải qua các giai đoạn phát triển gắn liền quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn.
       Trong quá trình phát triển, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần với các tên gọi khác nhau: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương (1931 – 1936), Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương (1937 – 1939), Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương (11/1939 – 1941), Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam (5/1941 – 1956), Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (25/10/1956 – 1970), Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (2/1970 – 10/1976), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (12/1997 đến nay). 
      Trải qua những năm tháng xây dựng và trưởng thành, tổ chức Đoàn đã tổ chức thành công 11 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày (10 - 13/12/2017) tại Thủ đô Hà Nội, với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – bản lĩnh – đoàn kết – sáng tạo – phát triển”. Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, có sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng với đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
        Nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bãn lĩnh chính trị cho thanh niên. Tập trung triển khai 3 phong trào hành động, cách mạng : “Thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.
     Triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Với những bước đi và cách mới, quyết liệt, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nữa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.
2 14 58 10 905
Ảnh minh họa (Nguồn: moha.gov.vn)
      Các thế hệ thanh niên Việt Nam qua từng thời kỳ luôn phấn đấu, nổ lực, học tập và làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ. Người khẳng định: “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng, cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai” (1), Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”(2). Nhạc sĩ Hoàng Hòa đã sử dụng 4 câu thơ dưới đây vào trong bài Thanh niên làm theo lời Bác, là bài hát chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn ca):
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
       Bài thơ ngắn, nhưng chứa đựng nhiều lời dặn dò, định hướng rất sâu sắc cho thanh niên Việt Nam. Lời dạy đó bao năm qua đã cổ vũ, động viên, khích lệ nhiều thế hệ thanh niên phấn đấu khắc phục muôn vàn khó khăn trong cuộc sống cũng như trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 
     Thế hệ thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước. Sự lớn mạnh của tuổi trẻ thanh niên là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn phát triển của xã hội. Xây dựng Đoàn là xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì vậy, phải hết sức coi trọng công tác xây dựng tổ chức đoàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận cho Đảng nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
      Trải qua 90 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Bình Phước nói riêng sẽ nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, giữa vững niềm tin sắc son với Đảng, nhà Nước và Nhân dân ta, biến những khó khăn thành thách thức và động lực, kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị. Luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tài liệu tham khảo:
(1)Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 13, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.298.
(2)Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.216.
(3)Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tuyengiao.vn)

Tác giả bài viết: Phạm Minh Triều - Vũ Hữu Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay3,960
  • Tháng hiện tại102,590
  • Tổng lượt truy cập8,044,551
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây