Ôn lại truyền thống 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

Thứ bảy - 05/05/2018 05:09 646 0
“Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành hay bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”(*).
Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng và Bác Hồ đã nhận thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi. Chính vì thế, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa I) tháng 10/1930 đã ra “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”. Thực hiện Án nghị quyết tháng 10/1930, các cơ sở Đoàn đã được xây dựng trên khắp cả nước từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, hệ thống của Đoàn chưa được thống nhất và Đoàn chưa có sinh hoạt riêng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai tại Sài Gòn từ ngày 20 đến 26/3/1931, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên. Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nghị quyết lần thứ nhất (tháng 10/1930), trong đó nêu rõ: Tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết, đồng thời quyết định: Các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các cấp ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.
Sau một quá trình chuẩn bị, tổ chức cơ sở Đoàn trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam ở nước ta đã được thành lập với hơn 1.500 đoàn viên. Ở một số địa phương đã hình thành Đoàn từ cơ sở huyện, tỉnh, dần dần đã trở thành lực lượng hùng hậu, xung kích của Đảng, cống hiến hết mình trong cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam quang vinh.
Được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ kính yêu, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1931) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ đó, ngày 26/3 hàng năm trở thành Ngày kỷ niệm, tôn vinh truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
    Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn ta đã nhiều lần đổi tên:
       •    Từ 1931 - 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương
       •    Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
       •    Từ 1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
       •    Từ 1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
       •    Từ 10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
       •    Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
       •    Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Cùng với lịch sử hào hùng của dân tộc, biết bao lớp thế hệ thanh niên Việt Nam đã: “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh", anh dũng chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, góp phần làm nên Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; và lớp thanh niên anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc với tinh thần: "Cuộc đời đẹp nhất trên trận tuyến chống quân thù" (Lê Mã Lương); với các phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm Xung phong" , "Ba xung kích làm chủ tập thể", “tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Chúng ta tự hào rằng, kể từ tháng 3 lịch sử năm 1931, với sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trải qua 87 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã viết tiếp nên trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Thực sự trở thành là đội quân xung kích cách mạng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nòng cốt chính trị của các tổ chức và phong trào thanh niên Việt Nam, phụ trách thiếu niên, nhi đồng, là trường học cộng sản đầu tiên của thanh niên Việt Nam, là môi trường tiên tiến để tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi.
Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thanh niên Bình Phước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã không ngại hy sinh gian khổ. Một trong những hành động dũng cảm đó là hành động của đoàn viên Đoàn Thị Liên: Dù bị địch nã pháo vào người nhưng vẫn lấy thân mình che chở cho thương binh, với khẩu hiệu: Thà hy sinh chứ không để cho thương binh bị thương lần hai và hành động ấy luôn là tấm gương sáng cho tất cả thế hệ thanh niên noi theo. Hàng chục vạn thanh niên đã lên đường ra mặt trận, hàng vạn người con của đất Bình Phước đã vĩnh viễn gửi trọn tuổi thanh xuân của mình cho mùa xuân đất nước. Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đất nước, nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, tham gia tích cực xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân.
Ôn lại truyền thống cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam và phong trào Thanh niên Bình Phước là dịp để các thế hệ thanh niên chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Luôn luôn noi gương và tiếp bước con đường cách mạng của anh hùng Lý Tự Trọng: Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác. Với ý nghĩa đó, tuổi trẻ Bình Phước nói chung và đoàn viên thanh niên Trường Chính trị nói riêng sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống yêu nước, phát huy tính xung kích, sáng tạo của thế hệ đi trước, khắc phục khó khăn về số lượng đoàn viên nhưng luôn nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các hoạt động phong trào, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.
Nguyễn Minh Huệ - Khoa xây dựng Đảng.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Bình Phước: Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Bình Phước (1931-2012).
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2008.
3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Ban Chấp Hành Trung ương: Đề Cương tuyên truyền 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018) và Tháng Thanh niên.
4. Nguồn https://www.doanthanhnien.vn.
5. Nguồn https://www.tinhdoanbinhphuoc.vn.
 

(*)Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2008, tr.41.

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Huệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây