03:07 ICT Thứ năm, 26/04/2018
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và Ngày Quốc tế Lao động 01-5

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Tin tức sự kiện

Thông tin công tác các trường chính trị tháng 5/2016

Thứ năm - 09/06/2016 08:52

 

1.Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị: “Tăng cường phối, kết hợp giữa Trường Chính trị Tô Hiệu và các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, huyện”. Tiếp tục tổ chức lấy phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với giảng viên và chủ nhiệm lớp. Các khoa tổ chức thao giảng cấp khoa với sự tham gia, đánh giá của Hội đồng khoa học trường.

2.Trường Chính trị thành phố Cần Thơ hội đồng khoa học thông qua đề cương bài giảng: “Tình hình nhiệm vụ của địa phương”. Tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Nói đi đôi với làm gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XI tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ”. Ban hành Quy chế hoạt động khoa học năm 2016.

3.Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học năm 2016. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và tổ chức Hội nghị xét duyệt tên, đề cương đề tài, các quyết định phê duyệt nội dung đề cương và dự toán kinh phí thực hiện đề tài năm 2016.

4.Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phát hành Bản tin tháng 5. Biên tập, chỉnh sửa bài Nội san Quý II/2016. Tổ chức Lễ kỉ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5.Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài.

6.Trường Chính trị tỉnh Bến Tre triển khai thực hiện 01 đề tài khoa học cấp cơ sở. Tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Biên soạn tài liệu giảng dạy: “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Tổ chức tọa đàm cấp trường với 11 bài tham luận. Duyệt đăng 14 bài nghiên cứu trao đổi, 17 bản tin hoạt động đăng trên Website nhà trường.

7.Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tham gia Hội thảo khoa học Cụm thi đua số 8 và Hội thảo khoa học quốc tế tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp khoa. Tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học đối với 03 giảng viên. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc biên soạn: “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Dương từ khi thành lập đến nay”.

8.Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thảo khoa học của Cụm thi đua số 8 với chủ đề: “Vai trò, vị trí của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở”. Cử 01 giảng viên đi nghiên cứu thực tế 01 năm ở cơ sở tại huyện Phú Riềng. Tổ chức dự giờ cho giảng viên các khoa theo kế hoạch. Phát hành “Thông tin lý luận và thực tiễn” và Kỷ yếu khoa học.

9.Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường.

10.Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk bảo vệ thành công đề cương đề tài khoa học cấp tỉnh. Tham gia Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020”. Tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học đối với 05 giảng viên.

11.Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông tổ chức dự giờ, phát phiếu đánh giá bài giảng, viết giáo trình lịch sử địa phương đảm bảo đúng kế hoạch. Tổ chức Hội thao Cụm thi đua số 03 khối Công đoàn viên chức Tỉnh, tham gia Hội thao Cụm thi đua Chi đoàn do Đoàn khối tổ chức.

12.Trường Chính trị tỉnh Điện Biên thực hiện lấy phiếu ý kiến phản hồi từ người học đối với 21 giảng viên, 02 đợt thanh tra chuyên môn đối với 02 giảng viên. Triển khai thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 02 sáng kiến kinh nghiệm. Phát hành 02 số “Thông tin lý luận và thực tiễn”.

13.Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức thi giảng viên dạy giỏi cấp trường. In Kỷ yếu Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các cơ sở đào tạo lý luận chính trị - hành chính”. Phát hành Nội san “Lý luận và Thực tiễn” số 1/2016. Xét duyệt đề tài khoa học cấp cơ sở của Khoa Nhà nước và Pháp luật. Các giảng viên đi nghiên cứu thực tế đúng quy định.

14.Trường Chính trị tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị đánh giá công tác liên kết đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính từ năm 2015 đến tháng 4 năm 2016 với các đơn vị liên kết. Nghiệm thu tài liệu phần học Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. 04/04 khoa hoàn thành việc thao giảng cấp khoa năm 2016, kết quả: 01/23 giảng viên đạt loại Xuất sắc, 22/23 giảng viên đạt loại Giỏi, 01/23 giảng viên đạt loại Khá.

15.Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai viết các chuyên đề của đề tài cấp tỉnh. Biên soạn các tài liệu về bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng, bồi dưỡng đối tượng 4. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế lao động và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

16.Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang hội đồng khoa học nghiệm thu các bài soạn và chuyên đề của Tập bài giảng phần học “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương”. Tiếp tục nghiên cứu soạn giáo án theo mẫu mới. Tổ chức Hội thảo cấp khoa với chủ đề: “Vận dụng Luật Tổ chức chính quyền địa phương vào nghiên cứu và giảng dạy Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”. Tổ chức đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch.

17.Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện 03 đề tài khoa học năm 2016. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Biên soạn, biên tập cơ sở 02 bộ tài liệu bồi dưỡng của trường theo khung chương trình được duyệt. Tiếp tục biên soạn, cập nhật 01 bộ tài liệu bồi dưỡng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉnh sửa 01 bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước - chương trình Chuyên viên. Tổ chức đánh giá thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa đối với 01 đồng chí. Xuất bản Nội san số 02/2016.

18.Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức Tọa đàm khoa học cấp trường với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục”. Viết bài thông tin, nghiên cứu, trao đổi số 01/2016.

19.Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

20.Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn ký hợp đồng thực hiện 01 đề tài khoa học cấp trường, 06 đề tài khoa học cấp khoa năm 2016. Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường.Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2016. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch và quy định tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2016.

21.Trường Chính trị tỉnh Lào Cai nghiệm thu bộ đề thi học phần của 04 khoa, xây dựng khung chương trình bồi dưỡng cấp ủy và phiếu chấm điểm giờ thảo luận, dự giờ 02 giảng viên theo kế hoạch. Tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học đối với 05 giảng viên tại 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Tổ chức Hội nghị công tác chủ nhiệm lớp với 07 báo cáo tham luận. Hoàn thiện phiếu điều tra phục vụ đề tài khoa học cấp tỉnh. Tổ chức cho lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K81 hệ vừa làm vừa học đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên và xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Phát hành Nội san “Thông tin Lý luận và thực tiễn” số 44.

22.Trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức lễ công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đối với 91 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ đào tạo vừa làm vừa học K84 (C84) kết quả cụ thể: 10 Giỏi (11%), 76 Khá (83,5%), 05 trung bình (5,5%).

23. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định tiếp tục kiểm tra các lớp thường xuyên và đột xuất, tăng cường công tác quản sinh, lấy phiếu đánh giá giảng viên từ người học. Hoàn thiện Nội sanThông tin Lý luận và thực tiễn và cuốn “Trường Chính trị Trường Chinh - 60 năm xây dựng và phát triển”. Tổ chức 01 đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại huyện Xuân Trường. Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất năm 2016, kết quả: 12 thí sinh đạt giải Nhất, 11 thí sinh đạt giải Nhì, 12 thí sinh đạt giải Ba. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016 của Cụm thi đua số 04.

24.Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp tục nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh, đôn đốc thực hiện đề tài khoa học cấp trường. Tổ chức Hội thảo khoa học: “Trường Chính trị Nghệ An 70 năm xây dựng và phát triển (1946-2016)”. Tổ chức đi nghiên cứu thực tế gắn với triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường tại huyện Nghi Lộc.

25.Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức dự giờ kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên và nề nếp các lớp học. Hoàn thành việc chỉnh sửa đề tài khoa học cấp trường. Kiểm tra việc đi thực tế của giảng viên tại cơ sở.

26.Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận tổng kết 5 năm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (2011-2015) với kết quả cụ thể như sau: quản lý, giảng dạy được 237 lớp với 19.481 học viên, riêng hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính có 24 lớp với 1.353 học viên. Đối với hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt loại Giỏi ở các môn học bình quân từ 10-15%, Khá từ 70-75%, Trung bình từ 5-10%. Nhà trường hiện có: 01 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, 21 cử nhân và cao đẳng, 03 trung cấp, 05 kỹ thuật, lái xe và bảo vệ; 16 cao cấp lý luận chính trị, 03 trung cấp lý luận chính trị. Sau 05 năm đã cử đi đào tạo được 01 tiến sĩ, 06 thạc sĩ, 04 đại học chuyên ngành, 06 cao cấp lý luận chính trị, 02 trung cấp lý luận chính trị - hành chính, ngoài ra còn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc. Chương trình, nội dung các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, công tác quản lý học viên thực hiện nghiêm túc theo quy định.

27.Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thông qua thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh. Quyết định phê duyệt, triển khai thực hiện 07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016, 01 đề tài có sự hỗ trợ ngân sách tỉnh. Ban hành thể lệ Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất năm 2016”.

28.Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh xuất bản Nội san số 01 năm 2016, tổ chức kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ra quyết định giao 06 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016. Tiếp tục hoàn thiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ cấp xã; cán bộ thôn, bản, khu phố tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020” và tổng hợp các ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố để trình Tỉnh ủy phê duyệt.

29.Trường Chính trị tỉnh Sơn La tổ chức thành công Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ Nhất năm 2016. Tổ chức cho 04 lớp đi nghiên cứu thực tế. Tổ chức họp Hội đồng khoa học duyệt tên đề tài, đề án năm 2016.

30.Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang phát hành Thông tin Nghiên cứu - Giảng dạy nhân dịp sinh nhật Bác 19/5 với các chủ đề: “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý, giảng dạy; tổng kết thực tiễn ở địa phương”. Tổ chức buổi sinh hoạt chính trị tuyên truyền phổ biến pháp luật và nghe bài nói chuyện của giáo sư Hoàng Chí Bảo về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

31.Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh đào tạo, bồi dưỡng 15 lớp với 1.189 học viên, khai giảng 03 lớp, bế giảng 02 lớp. Điều tra xã hội học ở các huyện, các sở, ban, ngành trong tỉnh phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Tham gia viết bài tham luận Hội thảo đề tài khoa học cấp tỉnh do trường làm chủ nhiệm.

32.Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học đối với giảng viên. Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Khoa Dân vận đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở.

33. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long quản lý, giảng dạy 42 lớp với 3.000 học viên, bế giảng 02 lớp với 125 học viên. Tiếp tục thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016. Phân công 03 giảng viên trẻ đi thực tế dài hạn, phân công 02 giảng viên biên soạn đề thi trắc nghiệm phần học trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

34.Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2016, phê duyệt 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, kiểm tra tiến độ đề tài lần thứ nhất. Tổ chức 06 hội thảo chuyên đề cấp khoa. Phối hợp với Đài phát thành và truyền hình tổ chức 05 chuyên mục “Lý luận và cuộc sống”. Phát hành 02 số Thông tin Lý luận và thực tiễn. Tổ chức 02 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tổ chức cho 31 cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Sơn La và Hòa Bình. Tổ chức nghiệm thu tài liệu bài giảng phần địa phương học.

-----------
Tổng hợp: Ths Nguyễn Thị Khánh Ly, Vụ Các trường chính trị


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd