03:16 ICT Thứ bảy, 21/07/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Tin tức sự kiện Tin tổng hợp

Thông tin, tuyên truyền thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ hai - 31/10/2016 16:07
Thực hiện Kế hoạch số 3719/KH-BTTTT ngày 13/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên hệ thống thông tin cơ sở;

 

Thực hiện Công văn số 229/UBND-VX ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1557-QĐ/TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã; Các đơn vị hoạt động Trang Thông tin điện tử (Website) đề nghị tuyên truyền thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Theo đó, Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên hệ thống thông tin cơ sở, cụ thể như sau:

1. Đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Thông tin, tuyên truyền những chính sách, kiến thức về bình đẳng giới, vệ sinh, môi trường, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm, phát triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững.

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1557-QĐ/TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra tại quyết định trên.

- Tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

 - Chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Đối với Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã

- Phòng Văn hóa thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở về thực hiện các nhiệm vụ phát triển các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền về tình hình thực hiện cácMục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư. Trang trí các cụm cổ động, bản tin, treo pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu phù hợp với chủ đề, nội dung tuyên truyền trên tại các trục đường giao thông chính, khu vực trung tâm hành chính, khu vực đông dân cư.

- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền về tình hình thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương; phối hợp với các ngành đặc biệt là ngành y tế, giáo dục chủ động lồng ghép công tác truyền thông vào các hoạt động thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Đối với các đơn vị hoạt động Trang Thông tin điện tử (Website)

Chủ động thông tin, tuyên truyền thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, kịp thời đăng tải các văn bản, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào trênWebsite của đơn vị.

Trương Thị Lệ Hằng

Nguồn tin: ict-binhphuoc.gov.vn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd