00:17 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Chuyên trang tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TW

XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thứ hai - 19/05/2014 22:11

                                                                    
 
Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chủ tịch đã thường xuyên quan tâm đến vấn đề đạo đức. Những tư tưởng đạo đức của Người là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người đã để lại cho chúng ta hôm nay và muôn đời sau. Những tư tưởng đạo đức của Bác thực sự mở đầu một cuộc cách mạng trên lĩnh vực đạo đức, hình thành nên một đạo đức mới - đạo đức xã hội chủ nghĩa, khác về chất so với đạo đức phong kiến và đạo đức tư sản. Trong đạo đức con người nói chung, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Bác nói: cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đảng ta là đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên có thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, học và làm theo theo tấm gương đạo đức của Người mới xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Bác Hồ đã dạy: “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Bác nói cán bộ, đảng viên là “cái vốn của Đảng”, là “cái gốc của mọi công việc”, “việc thành hay bại, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có được thực hiện hay không...tất cả đều phụ thuộc vào cán bộ, đảng viên”.
Đứng trên lập trường Mác-lênin, từ tổng kết tư tưởng, kinh nghiệm của dân tộc ta và cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ vừa tự nêu gương, vừa truyền đạt những chuẩn mực đạo đức cần phải có của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, của người đảng viên cộng sản Việt Nam....Đó là nguồn ánh sáng trong lành soi đường cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý vững niềm tin tiến lên vì sự nghiệp cách mạng. Theo Bác, đạo đức của người cán bộ, đảng viên “là vô luận trong hoàn cảnh nào cũng đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Nếu khi lợi ích của Đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng” và phải quyết tâm đấu tranh chống mọi kẻ thù, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu. Có như thế mới thắng được địch và thực hiện được nhiệm vụ cách mạng. Điều biểu hiện rõ rệt, rất cao quý của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo là có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, dân tộc, người cán bộ cách mạng không ngần ngại hi sinh lợi ích riêng của mình, khi cần thì sẵn sàng hi sinh cả tính mạng. Đọc lại bài viết của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trước đây đã cụ thể hóa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: “đạo đức thể hiện lòng trung thành với lý tưởng, với mục đích lý tưởng của đảng; ở sự vững vàng về chính trị, sự kiên định trước mọi thử thách, có phẩm chất trong sáng, trung thực, đặt lợi ích chung lên trên hết, một lòng vì nước, vì dân; ở hành động của mình tỏ rõ là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đạo đức còn thể hiện ở nếp sống trong sạch của bản thân và gia đình mình, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tích cực đấu tranh chống tham ô, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh”. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
Hơn 80 năm qua, Đảng ta đã xây dựng, bồi dưỡng đại bộ phận cán bộ, đảng viên phát huy được phẩm chất, đạo đức cách mạng. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trong những năm qua gắn liền với sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhiều mặt. Đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn trau dồi và giữ được phẩm chất, đạo đức cách mạng, yêu nước, yêu dân, chí công, vô tư, gương mẫu, có lối sống trong sạch, lành mạnh....
Tuy vậy, như Đảng ta đã đánh giá: có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là một số đồng chí, có chức, có quyền đã thoái hóa, biến chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống, lợi dụng chức quyền đã tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, lãng phí của công, quan liêu, xa dân, ức hiếp dân, kèn cựa đại vị... (Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII). Tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) Đảng ta chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”.
Sự thoái hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, tổn thương mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, hạ thấp sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng. Số cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất này chỉ là “một bộ phận” nhưng, điều nghiêm trọng lại là những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền - cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Những biểu hiện rõ nhất của sự thoái hóa về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý là chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, thực dụng, đang có xu hướng gia tăng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ về tác hại của chủ nghĩa cá nhân: “Chủ nghĩa cá nhân đẻ trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí...”. Ở bài tham luận này, tác giả xin nêu ra một số biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân để dẫn đến suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đó là:
- Trong làm việc, họ chỉ coi trọng lợi ích cá nhân, vun vén cho bản thân mình, làm trái với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Mục tiêu cuối cùng của họ là quyền lực, quyền lợi cá nhân. Mọi khả năng tâm trí của họ dồn vào tranh giành quyền lực để có lợi ích, bổng lộc nhiều hơn người khác.
- Đó là lối sống thực dụng, chỉ thấy lợi ích trước mắt, chụp giật, xem nhẹ lợi ích cơ bản, lâu dài; sẵn sàng nhận một ít tiền hoặc mấy lời tâng bốc rồi bán rẻ lợi ích tập thể, quốc gia. Chủ nghĩa cá nhân đưa người cán bộ, đảng viên đến hám danh, hám lợi, chỉ coi trọng lợi ích vật chất, xem nhẹ lợi ích tinh thần, đạo đức và lối sống.
- Sự thoái hóa về phẩm chất, đạo đức, lối sống còn thể hiện trong mất đoàn kết nội bộ ở nơi này, nơi khác, thậm chí kéo dài và tính chất trầm trọng. Trong thực tế, có trường hợp vì mâu thuẫn cá nhân mà tập hợp lực lượng, hình thành “bè cánh” để chống đối nhau.
Có thể khẳng định, chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện của nó, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đó là một thứ “gian xảo” luôn là kẻ thù của cách mạng. Vì vậy, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào mà đặc biệt là trong điều kiện kinh tế định hướng XHCN; đồng thời với việc nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phải phê phán, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.
Để khắc phục chủ nghĩa cá nhân, những sa sút về phẩm chất, đạo đức trong cán bộ, đảng viên, Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) chỉ rõ, phải: “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và cả nhân dân đối với Đảng”. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, chỉ đạo việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả, thiết thực các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đúng với tinh thần hướng dẫn của cấp trên tại các chi bộ đảng. Việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phải được thực hiện theo nhiều kênh, nhiều biện pháp, nhiều hình thức. Chúng ta nên quán triệt sâu sắc rằng, giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, nó vừa cấp bách vừa lâu dài. Để có được đạo đức cách mạng, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèm luyện qua thực tiễn cách mạng mới có. Khi còn sống, Bác Hồ chúng ta luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà đạo đức cách mạng được củng cố và phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng phải luôn luôn tự mình trao dồi, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Quyết, Phó Hiệu trưởngTrường Chính trị

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd