00:18 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Chuyên trang tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TW

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ

Thứ hai - 19/05/2014 22:09
 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng ta xác định ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng ta hiện nay với mong muốn tạo ra những kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân. Một trong ba vấn đề đó là : Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đây là vấn đề cốt lõi, xuyên suốt và cấp bách nhất.
Không tham vọng bàn nhiều về đạo đức nói chung, trong tham luận này, tác giả chỉ đề cập đến yếu tố đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, đó chính là đạo đức công vụ. Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến đạo đức cán bộ nói chung và đạo đức công vụ nói riêng. Bản thân Người là một tấm gương mẫu mực về giữ gìn và thực hiện đạo đức công vụ, thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ủy thác, là “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[1].
Khi nhấn mạnh vấn đề đạo đức của cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Cũng như­ sông phải có nguồn mới có n­ước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Ng­ười cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo đư­ợc nhân dân.”[2]
Cùng một chủ đề này, Bác cũng đã từng dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Như vậy, theo Bác, “đức” là yếu tố đầu tiên, quan trọng, cốt lõi, có tính quyết định.
Qua nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương của Người về đạo đức công vụ, trong nhiều vấn đề, dưới góc nhìn cá nhân, tác giả xin đề cập đến ba vấn đề rất cơ bản, rất cấp thiết mà mỗi cán bộ, công chức cần học tập và làm theo.
Một là, tự ý thức đúng về vị trí, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, bổn phận của mình.
Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức hình thành và phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố : tính tự giác, quy định của pháp luật, quản lý của cơ quan, dư luận xã hội... Trong đó, tính tự giác là điều vô cùng quan trọng. Để tự giác trước hết cán bộ, công chức phải tự ý thức về vị trí, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, bổn phận của mình một cách rõ ràng. Đây cũng chính là cơ sở nội tâm cho sự thể hiện đạo đức công vụ của một cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch nước năm 1946, Bác đã nói: “Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”. Bác viết trong di chúc : "suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Chính vì tâm niệm mình là người phục vụ, là người lính vâng lệnh quốc dân nên Bác thể hiện phong cách giản dị, gần gũi, tuyệt đối phê phán tệ “lên mặt làm quan cách mạng”, đó chính là biểu hiện sâu sắc về tính tự giác, tự ý thức về vai trò của mình trong thực thi công vụ của Bác. Vậy mỗi một cán bộ, công chức phải tự ý thức rõ về mình, xác định đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, vị trí của cá nhân mình trong tập thể và trong hệ thống, từ đó điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp trong mối quan hệ với nhân dân, với đồng nghiệp, với cấp trên, cấp dưới...Và cho dù ở cương vị nào, chức vụ nào, việc học Bác tinh thần “phục vụ”, “vâng mệnh quốc dân” là không bao giờ đủ.
Hai là, xác định đúng đắn những việc nên làm và những việc nên tránh.
Ý thức rõ về đạo đức của người cán bộ, Bác thể hiện rõ quan điểm về việc nên làm, việc nên tránh khi thực thi công vụ. Trong thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng năm 1945, đăng trên báo Cứu quốc, Bác viết: “các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật.
Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm,
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.
Học theo Bác, mỗi cán bộ, công chức trước khi làm việc gì, đều phải cân nhắc tính lợi, hại của việc mình làm, từ đó mới “hết sức làm” hay “hết sức tránh”.
Lấy ví dụ về một khía cạnh nên hết sức làm, đó là nên cần cù, chịu khó làm việc. Bác nêu gương là người làm việc chăm chỉ, cần mẫn. “Người thường làm việc rất khuya, hình ảnh Bác bên ánh đèn khuya và tiếng lách cách của chiếc máy đánh chữ trở thành những kỷ niệm, hình ảnh sâu sắc trong hồi ức của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ được làm việc với Bác”[3]. Học bác để rèn sự chăm chỉ, siêng năng trong thực thi công vụ đòi hỏi cán bộ, công chức phải chịu khó từ việc nghiên cứu, học hỏi đến vận dụng, thực hành công việc, tức là từ học đến hành đều phải siêng năng, chịu khó.
Trên thực tế, nhiều cán bộ, công chức đi học chuyên môn, học lý luận chính trị chỉ với tâm lý “trả nợ”, hợp thức hóa tiêu chuẩn. Với động cơ học tập ấy, không những cá nhân cán bộ, công chức không tích lũy được kiến thức, kỹ năng, trình độ lý luận không được nâng lên mà còn lãng phí thời gian, tiền bạc của Nhà nước. Như vậy, việc học phải là học thật, kiến thức thật, kỹ năng thật, do quá trình tích lũy, rèn luyện thật mà có, xứng đáng với bằng cấp, học hàm, học vị. Như vậy việc nên tránh là học vẹt, học đối phó, “học giả”.
Khi thực thi công vụ, việc nên làm là phải làm việc tận tụy, chịu khó, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện không ngừng, quyết tâm hoàn thành công việc một cách tốt nhất; việc nên tránh là lười biếng, đùn đẩy việc khó cho người khác, nhận việc dễ cho mình, làm cho lấy lệ, lấy có, không có chất lượng.
Ví dụ, là giảng viên thì việc nên làm là “miệt mài” nghiên cứu nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm. Người thầy phải là người thông tuệ về tri thức, vì thế một người thầy thì phải siêng năng đọc sách, nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi, tích lũy kiến thức không ngừng; việc nên tránh là tự cao tự đại, tự cho mình là giỏi, tự hài lòng, tự thỏa mãn dẫn đến tụt hậu, thành máy ghi âm phát đi phát lại mãi một bài giống nhau.
Ba là, có thái độ tôn trọng nhân dân.
Thái độ tôn trọng nhân dân giúp cho cán bộ, công chức từ việc nói năng, ứng xử luôn lấy sự hài lòng của nhân dân là tiêu chí phục vụ của mình.
Một câu chuyện nhỏ về tấm gương tôn trọng nhân dân của Bác. Tháng 4 năm 1946, Bác về Ninh Bình công tác. Sáu giờ chiều thì xe Bác về đến thị xã Ninh Bình. Ủy ban hành chính tỉnh Ninh Bình mời Bác nghỉ lại cho đỡ mệt rồi dùng bữa tối. Thế nhưng Bác nói: “Hàng ngàn đồng bào đang chờ Bác ngoài kia, Bác không thể nghỉ ở đây ăn cơm được vì 9 giờ tối Bác đã có việc ở Chủ tịch phủ. Bây giờ các chú giúp Bác: một chú ra tập hợp đồng bào vào một ngã tư rộng gần đây để Bác ra nói chuyện với đồng bào mươi phút, một chú ra cửa hàng  bánh mua cho Bác một cặp bánh giò. Còn các chú đi với Bác thì tranh thủ ăn cơm trước. Nói chuyện xong, Bác ngược Hà Nội ngay cho kịp hẹn. Trong xe Bác sẽ ăn bánh vừa đỡ tốn kém, vừa tiết kiệm được thời gian cho Bác”[4]. Là Chủ tịch nước nhưng Bác không để nhân dân phải chờ mình, kể cả là vì phải ăn tối. Điều đó cho thấy Bác luôn nhất quán từ tư tưởng đến hành động: quý dân, vì nhân dân, phục vụ nhân dân.
Nhiều cán bộ công chức khi tiếp công dân, làm việc với công dân còn có thái độ coi thường, thiếu tôn trọng công dân. Những hiện tượng công chức mải mê nói chuyện với nhau, nói chuyện điện thoại để dân chờ, nói chuyện cộc lốc, quát tháo, phớt lờ không thèm nghe dân nói, không giải thích chu đáo... không phải là chuyện hiếm. Đây là những điều nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến hình ảnh cán bộ, công chức, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, cần kiên quyết sửa chữa.
Như vậy, dưới góc độ đạo đức công vụ, Bác là tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện nhiệm vụ, với một phương châm hết sức giản dị làm việc với tư cách là “công bộc của dân” như Bác từng nói : “các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân ”[5]. Học tập và làm theo Bác, việc làm đúng theo quy định của pháp luật trong thực thi công vụ là chưa đủ mà còn phải phát huy tinh thần tự giác cao, cũng chính là phát huy tinh thần tự phê bình, tự điều chỉnh hành vi cá nhân. Cán bộ, công chức tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác về đạo đức công vụ là một việc hết sức quan trọng, hết sức thiết thực trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XI.


[1]               Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, H. 2000, tập 12, tr. 510.
[2]               Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, H.1995, tập 5, tr. 253.
[3]               www.tdtt.gov.vn
[4]               ditichhochiminhphuchutich.gov.vn
[5]               - Báo Cứu quốc, số 69, ngày 17-10-1945

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Thuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd