00:16 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Chuyên trang tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TW

HỌC TẬP PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XI CỦA ĐẢNG

Thứ hai - 19/05/2014 21:47
Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, yêu cầu việc tổ chức học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí”, và góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

 
 
          
          Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chỉnh thể, nhân cách mẫu mực tư tưởng đó chi phối toàn bộ đạo đức, tác phong, phong cách thể hiện cụ thể hóa trong đời sống và công việc hàng ngày của Người. Do vậy, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện nhiều phong cách khác nhau, trong bài viết Hội thảo khoa học này tôi xin đề cấp tới  phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng Hồ Chí Minh nó thể hiện mấy ý sau:
          Thứ nhất, về phong cách quần chúng: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có lòng tin vô tận đối với quần chúng, Người luôn luôn chăm lo tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và được thể hiện bằng phong cách sâu sát quần chúng qua mấy ý sau đây:
          - Phải đi sâu, đi sát quần chúng, chú ý tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, quan tâm đến mọi mặt đời sống của quần chúng.
          - Phải tin vào dân, tôn trọng dân, chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của dân, sẵn sàng tiếp thu ý kiến dân phê bình và kịp thời sửa chữa những khuyết điểm.
           - Lãnh đạo và giáo dục quần chúng, đồng thời không ngừng học hỏi quần chúng, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng theo tinh thần cán bộ là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.
          - Tự mình phải mẫu mực để xứng đáng với sự tin cậy của quần chúng, nhân dân.
          Chính tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện, bộc lộ ra bên ngoài bằng phong cách giản dị quần chúng thấn sâu vào lòng  Người. Phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định tư tưởng, tấm gương đạo đức "suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân".
          Thứ hai là, về phong cách dân chủ: Từ thực hành dân chủ cho nhân dân, đến thực hành dân chủ trong Đảng, trong cơ quan, tổ chức, phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự thể hiện nhất quán tư tưởng, đạo đức vì dân, vì nước, hòa mình với quần chúng thành một khối đại đoàn kết. Hồ Chí Minh là người đã hóa thân một cách toàn vẹn và trọn vẹn vào trong nhân dân. Hồ Chí Minh là người thấu hiểu dân tình, chăm lo dân sinh, nâng cao dân trí để không ngừng thực hành dân chủ cho dân. Trong chế độ mới, giá trị cao nhất của độc lập dân tộc là đem lại quyền làm chủ thực sự cho dân, phải trao lại cho dân mọi quyền hành. Dân là chủ, nghĩa là trong xã hội Việt Nam, nhân dân là người chủ của nước, nước là nước của dân. Các cơ quan Đảng và Nhà nước là tổ chức được dân ủy thác làm công vụ cho dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Theo Bác, mọi cán bộ, đảng viên phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, đồng thời phát huy tinh thần ấy cũng thấm sâu vào suy nghĩ và hành động của Người. Hồ Chí Minh không bao giờ đặt mình cao hơn tổ chức, ở ngoài sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, mà luôn luôn tranh thủ bàn bạc với tập thể Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội, khi cần thiết, triệu tập cả Hội nghị Chính trị đặc biệt để xin ý kiến các đại biểu quốc dân.
          Thứ ba là, về phong cách nêu gương: theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm. Cần nêu gương trên cả ba mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc:
          - Trước hết, đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày.
          - Hai là, đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng.
           - Ba là, đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng", có nghĩa là để việc công lên trên, lên trước việc tư. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lời nói và hành động cụ thể như: Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc đều do mồ hôi, nước mắt của dân mà ra, nên chúng ta phải đền bù xứng đáng cho dân. Cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm, phải luôn quyết tâm, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan tâm và tìm mọi cách giải quyết kịp thời hiệu quả những nhu cầu mà dân đặt ra, kể cả chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ nhân dân, phấn đấu vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng đạo đức ấy đã tạo nên một phong cách nêu gương, tự giác gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn suốt đời phấn đấu, hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, người mà cả cuộc đời là một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.
          Việc vận dụng "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, cá nhân tôi đề ra một số nội dung cần phải học tập như sau:
          Một là, luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức hằng ngày trong công việc ở cơ quan. Bản thân tôi là cán bộ ở Trường Chính trị, cần phải nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tình thần phấn đấu không ngừng học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong công việc cụ thể hằng ngày như: Giao tiếp, ứng xử, tiếp thu ý kiến, học hỏi, trao đổi công việc với đồng nghiệp, tự học hỏi nâng cao nghiệp vụ công tác chuyên môn, để trau dồi kiến thức cho bản thân và nâng cao hiệu quả trong công việc được giao. Luôn giữ mối quan hệ thân thiện, đoàn kết khi giao tiếp với khách đến liên hệ công tác, giản dị, cởi mở, lịch sự, vui vẽ, hòa đồng, tận tình trao đổi công việc. Đó là cơ sở không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Luôn đề cao tính kỷ luật, mất dân chủ trong cơ quan, cũng như công việc trong phòng và cơ quan, có thái độ trung thực đối với công việc được lãnh đạo giao.
          Hai là, học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, công chức, gương mẫu chống tham ô, lãng phí, quan liêu, sống có trách nhiệm, không lãng phí tiền của, thời gian trong thực hiện công việc cơ quan, cũng như trong cuộc sống hằng ngày.
          Ba là, Học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là  mục đích làm cho bản thân không ngừng rèn luyện để hoàn thiện về phẩm chất và nhân cách của mình, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, của cơ quan. Do đó, việc học tập và rèn luyện đó sẽ giúp cho tôi phát huy tính ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để không ngừng học hỏi, cầu tiến bộ, phát triển,  hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Giám hiệu và lãnh đạo phòng giao.
          Bốn là, là một cán bộ của Trường Chính trị phải đi đầu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ quan. Xuất phát từ phong trào hoạt động của nhà trường, bản thân tôi phải học tập tính tiên phong gương mẫu trong phong trào học tập và vận dụng tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở mỗi công việc cụ thể hằng ngày ở cơ quan và xuyên suốt quá trình công tác.

Tác giả bài viết: Thái Quảng Thanh - CV phòng NCKH-TT-TL

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd