00:19 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Chuyên trang tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TW

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH PHƯỚC PHẤN ĐẤU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thứ hai - 19/05/2014 21:48
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, hết sức quan tâm coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm - một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.


Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng nêu gương có một vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, bởi như Người nói Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Theo Người: Nêu gương là bản thân mình phải làm gương trong công việc, thường xuyên khắc phục những hạn chế khuyết điểm của bản thân, phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
Trước hết, đối với cán bộ, đảng viên theo Người cần phải nêu gương trên 3 mối quan hệ đó là đối với mình, đối với người và đối với việc.
Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, mà phải luôn luôn khiêm tốn học hỏi để cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa chữa điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hàng ngày.
Đối với người thì cán bộ đảng viên phải luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc mà phải khoan dung, độ lượng với mọi người.
Đối với việc thì cán bộ đảng viên dù trong hoàn cảnh nào thì phải giữ nguyên tắc "Dĩ công vi thượng" tức là để việc công lên trên, lên trước việc tư. Người chủ trương "lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.
Thứ hai, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo.
Sinh thời, khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, đứng trước nạn đói đang đến gần, Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân diệt "giặc đói" bằng một hành động cụ thể, mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy số gạo đó cứu những người bị đói. Người đã nói những lời chân tình và cảm động: “Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước: cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo”[1] và chính Người đã làm gương thực hiện trước. Hồ Chí Minh đã tiếp thu truyền thống "thương người như thể thương thân" của dân tộc, nâng lên thành triết lý hành động cách mạng vì dân, vì nước trong mỗi con người.
Hồ Chí minh từng dạy: “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành. Kháng chiến, kiến quốc, ta phải cần kiệm. Nhưng tự mình phải cần và kiệm trước đã. Trước hết, mình phải làm gương, gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân. Làm gương cả về ba mặt: tinh thần, vật chất và văn hóa. Không có gì là khó. Khó như cách mạng mà ta đã làm được và đã thành công. Muốn làm được, ta phải: quyết tâm, trí tâm và đồng tâm. Ta nhớ ba chữ ấy, thực hành làm gương nêu ba chữ ấy lên, tất là các đồng chí phải thành công[2]. Hồ Chí Minh cho rằng, con người nói chung, đặc biệt là người phương Đông, coi trọng thực tiễn hơn lý thuyết. Chính vì thế, Người nhắc nhở đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người bắt chước”[3]. Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.
Thứ ba, để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Người chủ trương:Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Trong gia đình, cha mẹ có thể là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em; trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò; trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, người cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm nêu gương cho quần chúng nhân dân tin tưởng và noi theo.
Trên cơ sở những quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách "nêu gương" như đã nêu trên, cán bộ, đảng viên trường chính trị tỉnh Bình Phước cần vận dụng để học tập và làm theo.
Trước hết cán bộ, đảng viên phải nêu gương về tư tưởng chính trị, quan điểm lập trường phải luôn kiên định với chủ nghĩa Mác Lê Nin- Tư tưởng Hồ Chí Minh. Lấy chủ nghĩa Mác - Lên nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động. Luôn nêu cao, gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; gương mẫu trong việc nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Đảng, nói, viết và làm theo đúng quan điểm của Đảng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng bảo vệ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Thứ hai, nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ, đảng viên. Gương mẫu trong việc thực hiện Quy định số 47, ngày 01/11/2011 của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm; nêu gương thực hiện đức tính khiêm tốn, giản dị, trung thực, quần chúng, đi sâu, đi sát với quần chúng anh em trong cơ quan cũng như có mối liên hệ mật thiếtt với quần chúng nhân dân nơi cư trú; Luôn đi đầu trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Không để người thân lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để làm lợi cá nhân. Có ý thức bảo vệ tài sản của cơ quan, thực hành tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả tài sản mà cơ quan giao.
Thứ ba, nêu gương trong việc tự phê bình và phê bình. Cán bộ đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phải thực sự cầu thị, trung thực, chân tình, công tâm, không hữu khuynh né tránh, khi có khuyết điểm phải thật thà nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm. Khi phê bình phải chân thành, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, không gắn động cơ cá nhân. Phải có tinh thần thương yêu giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp, thẳng thắn đấu tranh cho lẽ phải bảo vệ chân lý.
Thư tư, nêu gương trong công tác chuyên môn nghiệp vụ: Trong công tác phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chủ động sáng tạo trong công tác, đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, nề nếp.
Thứ năm, nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật: Cán bộ đảng viên phải gương mẫu chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đi đầu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, gương mẫu chấp hành nghị quyết của Đảng, tuyệt đối phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức, gương mẫu về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thứ sáu, nêu gương trong xây dựng đoàn kết nội bộ cơ quan: Mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu trong sinh hoạt, công tác luôn quan tâm bảo vệ sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Chống mọi tư tưởng, quan liêu, bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết trong nội bộ. Thương yêu giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.
Có thể nói, phong cách "nêu gương" trong tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng to lớn của Đảng và nhân dân ta. Mãi mãi là nguồn sáng, là tấm gương soi rọi vào tâm hồn người Việt. Phong cách “Nêu gương” của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, giảng viên trường Chính trị tỉnh Bình Phước nói riêng. Chúng ta coi phong cách "nêu gương" của Người là tấm gương để suốt đời phấn đấu học tập và làm theo.


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.31.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.150
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.552

Tác giả bài viết: Đàm Thị Kim Hương Phó Trưởng phòng NCKH - TT - TL

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd