23:32 EDT Thứ tư, 18/07/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ » Tin Tức » Chuyên trang tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TW

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH PHƯỚC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ “NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM”

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Lời nói đi đôi với việc làm”. Đây là một trong những nội dung của chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được Trung ương xác định là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA CHI BỘ THEO TƯ TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

Trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, có rất nhiều quan điểm, nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nghiên cứu, quán triệt, vận dụng tư tưởng của Người vào quá trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở, của chi bộ là vấn đề cấp thiết, là trách nhiệm chính trị quan trọng hàng đầu đối với cán bộ, đảng viên hiện nay

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH PHƯỚC PHẤN ĐẤU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, hết sức quan tâm coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm - một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

HỌC TẬP PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XI CỦA ĐẢNG

Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, yêu cầu việc tổ chức học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí”, và góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

NHỮNG BÀI HỌC VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA BÁC HỒ TRONG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, được kết tinh từ tinh hoa những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và của thời đại.

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÌNH PHƯỚC.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao phẩm chất của một nhà cách mạng chân chính, người là hội tụ của những phẩm chất đạo đức cách mạng tuyệt vời, những đức tính mà Người luôn coi là cái gốc của đạo đức cách mạng đó là “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đây là một trong những tư tưởng quan trọng không chỉ đóng vai trò là kim chỉ nan cho mọi hành động mà nó còn có ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH LÀ VIỆC LÀM TIẾP THÊM SỨC MẠNH CHO TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ MỖI ĐẢNG VIÊN

Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, cuộc đời vĩ đại của Người là tấm gương sáng ngời chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Trong bài thơ Bác ơi! viết vào năm 1969, Nhà thơ Tố Hữu đã viết:

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VỚI KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới - Người cha già của dân tộc - Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người đã ra đi mãi mãi nhưng đã để lại cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam một kho tàng tri thức vô giá. Trong đó, không thể không kể đến tư tưởng về nhà nước pháp quyền. Với nền tảng đó Đảng và nhà nước ta luôn thừa hưởng và phát huy để ngày một tiến bước gần hơn và hoàn thiện hơn Nhà nước Pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đề ra 03 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và xác định vấn đề thứ nhất: “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng" là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất; đồng thời, đề ra 04 nhóm giải pháp đồng bộ để thực hiện, trong đó xác định nhóm giải pháp tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên và của người đứng đầu là giải pháp quan trọng đồng thời “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả”.

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd