Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

http://truongchinhtri.edu.vn/home


Lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 37 đi nghiên cứu thực tế.

Thực hiện chương trình học tập toàn khóa của lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 37, trong 02 ngày 06 và 07/11/2019 Trường Chính trị tỉnh Bình Phước đã tổ chức cho 86 học viên đi nghiên cứu thực tế cuối khóa tại UBND thị xã Phước Long và Vườn quốc gia Bù Gia Mập theo Kế hoạch số 37-KH/TCT ngày 25/10/2019 của Hiệu trưởng nhà trường.
Đ/c Hoàng Kim Dưỡng - Ủy viên BTV thị ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức thị ủy Phước Long trao đổi, báo cáo với Đoàn nghiên cứu thực tế

Tại thị xã Phước Long, Đoàn nghiên cứu thực tế đã được đ/c Hoàng Kim Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức thị ủy đón tiếp, báo cáo về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức và kết quả hoạt động của thị xã Phước Long qua hơn một năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 “Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sau đó, Đoàn nghiên cứu thực tế trực tiếp tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động của “bộ phận một cửa” tại UBND thị xã Phước Long.
 Tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Đoàn nghiên cứu thực tế đã được đ/c Kiều Đình Tháp - Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Bù Gia Mập đón tiếp, báo cáo và hướng dẫn Đoàn nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề cơ bản về cơ cấu tổ chức, hình thức hoạt động của Vườn quốc gia trong việc quản lý, phát huy giá trị tài nguyên rừng trong thời gian vừa qua.
Kết thúc đợt nghiên cứu thực tế, các học viên được các giảng viên hướng dẫn đánh giá kết quả nghiên cứu thực tế vào Phiếu khảo sát về chất lượng, hiệu quả công việc của những nơi Đoàn đã đến nghiên cứu thực tế. Kết quả xử lý của Phiếu khảo sát là một kênh giúp cho nhà trường đánh giá kết quả tổ chức đào tạo, bồi dưỡng một cách chính xác, phù hợp hơn.
 

Tác giả bài viết: TRỌNG ĐỨC - XUÂN QUYỀN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây