Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Tuyết Minh (Thạc sỹ quản lý hành chính công)
Điện thoại:
02713.888.666 - 0918.680.569
Email: trantuyetminh@truongchinhtri.edu.vn
Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng ban văn hoá - xã hội HĐND tỉnh
Hiệu trưởng Trường Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Ban Tuyên giáo - Trường Chính trị tỉnh
Trần Tuyết Minh (Thạc sỹ quản lý hành chính công)
2 Nguyễn Thanh Thuyên (Thạc sỹ hành chính)
Điện thoại:
02716.525.939 - 0913.979.884
Email: nguyenthanhthuyen@truongchinhtri.edu.vn
Phó Bí thư Đảng uỷ Ban Tuyên giáo - Trường Chính trị tỉnh
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thanh Thuyên (Thạc sỹ hành chính)
3 Đỗ Tất Thành (Thạc sỹ Lịch sử Đảng)
Điện thoại:
02713.888.153 - 0919.371.315
Email: dotatthanh@truongchinhtri.edu.vn
Đảng uỷ viên
Phó Hiệu trưởng
Đỗ Tất Thành (Thạc sỹ Lịch sử Đảng)
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
Email:vanphong@truongchinhtri.edu.vn
Điện thoại:02713.883.238
Số fax:02713.883.238
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thành (Cử nhân lịch sử)
Điện thoại:
02713.879.251 - 0908.72.76.75
Email: nguyenvanthanh@truongchinhtri.edu.vn
Trưởng phòng Nguyễn Văn Thành (Cử nhân lịch sử)
2 Nguyễn Bá Khánh(Cử nhân kinh tế)
Điện thoại:
02713.879.251 - 0918.445.789
Email: nguyenbakhanh@truongchinhtri.edu.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Bá Khánh(Cử nhân kinh tế)
3 Phạm Thị Như(Cử nhân Kinh tế)
Điện thoại:
02713.883.238 - 0977539093
Email: phamthinhu@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên Phạm Thị Như(Cử nhân Kinh tế)
4 Trịnh Thị Hồng(Thạc sỹ quản lý kinh tế)
Điện thoại:
02713.888.270 - 0917643679
Email: trinhthihong@truongchinhtri.edu.vn
Kế toán Trịnh Thị Hồng(Thạc sỹ quản lý kinh tế)
5 Cù Trọng Tuấn(Cử nhân tin học)
Điện thoại:
02713879251
Email: cutrongtuan.tct@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên Cù Trọng Tuấn(Cử nhân tin học)
6 Nguyễn Thị Màu(Cử nhân hành chính)
Điện thoại:
0982.863.379
Email: nguyenthimau@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Màu(Cử nhân hành chính)
7 Hoàng Thị Phương Nhung (Cur nhaan Chinhs trị)
Điện thoại:0978.386.754
02713883238
Email: hoangthiphuongnhung@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên kiêm Văn thư Hoàng Thị Phương Nhung (Cur nhaan Chinhs trị)
Phòng Đào tạo
Email:phongdaotaokhoahoc@truongchinhtri.edu.vn
Điện thoại:02713.887.139
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Quyến
Điện thoại:0967.707.079
02713.887.139
Email: levanquyen@truongchinhtri.edu.vn
Trưởng phòng
TS Luật hình sự
Lê Văn Quyến
2 Bùi Viết Trung
Điện thoại:0909.826.688
02713.887.139
Email: buiviettrung@truongchinhtri.edu.vn
Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Lịch sử Đảng
Bùi Viết Trung
3 Lê Trọng Đức
Điện thoại:0919.793.369
02713887139
Email: letrongduc@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ Luật học
Lê Trọng Đức
4 Nguyễn Thị Ngọc Châu
Điện thoại:0984.740.304
02713.887.139
Email: nguyenthingocchau@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ quản lý hành chính
Nguyễn Thị Ngọc Châu
5 Đỗ Thị Chuyên
Điện thoại:0976.881.084
02713887139
Email: dothichuyen@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên
Cao đẳng CNTT
Đỗ Thị Chuyên
6 Nguyễn Thị Bảo Thoa
Điện thoại:0975932294
02713887139
Email: nguyenthibaothoa@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên
Cử nhân Triết học
Nguyễn Thị Bảo Thoa
Phòng Nghiên cứu khoa học thông tin tư liệu
Email:phongdaotaokhoahoc@truongchinhtri.edu.vn
Điện thoại:02712.240.247
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Cộng
Điện thoại:
0918.445.841
Email: nguyenvancong@truongchinhtri.edu.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Triết học
Nguyễn Văn Cộng
2 Đàm Thị Kim Hương
Điện thoại:
0919.193.922
Email: damthikimhuong@truongchinhtri.edu.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân thư viện
Đàm Thị Kim Hương
3 Thái Quảng Thanh
Điện thoại:
01293.590.078
Email: thaiquangthanh@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên
Cử nhân lịch sử
Thái Quảng Thanh
Khoa Lý luận cơ sở
Email:khoalyluancoso@truongchinhtri.edu.vn
Điện thoại:02713.881.320
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Ninh
Điện thoại:0979.115.240
02713.881.230
Email: nguyenthininh@truongchinhtri.edu.vn
Trưởng khoa
Thạc sỹ Kinh tế
Nguyễn Thị Ninh
2 Ngô Hoàng Kiệt
Điện thoại:0906.690.726
Email: ngohoangkiet@truongchinhtri.edu.vn
Phó Trưởng khoa
Cử nhân kinh tế
Ngô Hoàng Kiệt
3 Nguyễn Kim Dự
Điện thoại:0935.597.385
02713.881.230
Email: nguyenkimdu@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ Triết học
Nguyễn Kim Dự
4 Vũ Minh Thanh
Điện thoại:0982.171.286
02713.881.230
Email: vuminhthanh@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Vũ Minh Thanh
5 Trần Thị Quỳnh
Điện thoại:0963.177.222
Email: tranthiquynh@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân Triết học
Trần Thị Quỳnh
6 Đoàn Thị Quế Chi
Điện thoại:
0947301189
Email: doanthiquechi@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân Triết học
Đoàn Thị Quế Chi
Khoa Xây dựng Đảng - Đoàn thể
Email:khoaxdddt@truongchinhtri.edu.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lương Thị Hồng Vân
Điện thoại:0961683357
Email: luongthihongvan@truongchinhtri.edu.vn
Trưởng khoa
Ths Văn hóa
Lương Thị Hồng Vân
2 Nguyễn Thị Khuyến
Điện thoại:0948.051.077
02713.887.561
Email: nguyenthikhuyen@truongchinhtri.edu.vn
Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ XDĐ-CQNN
Nguyễn Thị Khuyến
3 Vũ Hữu Hải
Điện thoại:0967.352.639
02713.887.561
Email: vuhuuhai@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học
Vũ Hữu Hải
4 Dư Thị Oanh
Điện thoại:0976183889
02713.887.561
Email: duthioanh@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân
Dư Thị Oanh
5 Phạm Xuân Quyền
Điện thoại:0869858758
02713.887.561
Email: phamxuanquyen@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ Lịch sử
Phạm Xuân Quyền
6 Nguyễn Minh Huệ
Điện thoại:0979.330.345
02713.887.561
Email: nguyenminhhue@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân Lịch sử Đảng
Nguyễn Minh Huệ
Khoa Nhà nước và Pháp luật
Email:khoanhanuocvaphapluat@truongchinhtri.edu.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan
Điện thoại:0903.006.151
02713.881.229
Email: ngoclan@truongchinhtri.edu.vn
Trưởng khoa
Thạc sỹ Luật
Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan
2 Hà Văn Kiên
Điện thoại:0903.087.825
02713.881.229
Email: havankien@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ quản lý hành chính công
Hà Văn Kiên
3 Trần Thị Hạnh Dung
Điện thoại:0989.656.489
02713.881.229
Email: hanhdung@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ Luật
Trần Thị Hạnh Dung
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây